Web design and SEOВ изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и адаптиране на Програмите за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г. спрямо извънредното положение в Република България, на 28 април 2020 г., секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в гр. Благоевград и в гр. Сливен ще проведат в партньорство регионален уебинар на тема „Противодействие и превенция на онлайн сексуална злоупотреба с деца и психологическа подкрепа в условия на извънредно положение”, с лектори д-р Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, и инспектор Емил Илиев от отдел „Киберпрестъпност” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.
Според Доклад на Европол за киберпрестъпността, дезинформацията и пандемията COVID-19 от 03 април 2020 г., по време на пандемията престъпниците бързо се възползват от възможностите за експлоатиране на кризата, като адаптират действия си и включват нови престъпни дейности, пише Blagoevgrad.eu.
Сред формите на киберпрестъпността, анализирани в доклада е и онлайн сексуалната експлоатация на деца. Според анализа изолираните деца са застрашени от сексуална принуда и изнудване, особено емоционално уязвимите. Също така децата с безконтролен достъп до интернет, ще бъдат все по-уязвими за попадане в рискови ситуации, чрез онлайн игри, използване на чат групи в приложения и нежелан контакт в социалните медии.
В тази връзка секретарите на МКБТХ Благоевград и Сливен обединяват усилия за проактивни действия в условията на криза, по линия на противодействие и превенция на онлайн детската сексуална експлоатация, чрез поддържане на мрежата от експерти работещи ежедневно в дигитална среда с деца в двата региона. Уебинарът ще постави фокус и върху подкрепата на специалистите с насоки и основни маркери за кризисна интервенция.
Целевата група са педагогически специалисти, социални работници от отдел „Закрила на детето” и инспектори Детска педагогическа стая.

Post a Comment

По-нова По-стара