Web design and SEO


Всеки чуждестранен гражданин има право да купува търговски или жилищни недвижими имоти, стига да отговаря на конкретни изисквания. Правото на придобиване на земя има само юридическо лице. Земята може да бъде отдадена под наем, чийто период може да бъде неограничен. Чужденците, заедно с българските граждани, се ползват със същите права при продажба на недвижими имоти или отдаване под наем.

Процесът на инвестиране в недвижими имоти в България е следният.

След като избере обекта за покупка, купувачът заплаща авансово плащане за резервиране и изтегляне от продажба на обекта за определен период. Цената на депозита не надвишава 10% от стойността на имота и обикновено варира от 500 до 2000 евро. При закупуване тази сума ще бъде включена в цената на жилището. Резервацията е гаранция, че имотът няма да бъде продаден през посочения период. В случай на анулиране на покупката, авансовото плащане не се възстановява.

Следва сключване на предварителен договор за продажба от нотариус, който подробно описва предмета на продажба, правата и задълженията на страните, покупната цена, сумите и интервалите на плащания, санкциите в случай на отказ от покупката и продажбата на обекта, които след това се прехвърлят на окончателния договор.

Покупката на първично жилище задължително трябва да бъде придружена от документи за разрешение за строеж, издадени от официални органи и документи за собственост върху земята. Вторичният пазар на жилища в България е слабо развит и по-нисък по качество на първичния. В случай на закупуване на вторично жилище преминава правен одит и таксите за регистрация се изчисляват и плащат. След това нотариусът получава регистрация и удостоверяване на собствеността. При подписване на нотариални документи е необходимо да имате само паспорт. Предварителният договор може да не бъде сключен по искане на страните, но окончателният се подписва незабавно.
Финализираният договор е нотариално заверен. След това  купувачът разполага с документ, въз основа на който ще получи документи за имота. Следва задължителна процедура за регистриране на покупка в съда. Висящото съдебно решение е не повече от три седмици.

След това в рамките на два месеца трябва да подадете декларация за придобитото имущество в данъчната служба.

Виза за кратък престой в България за чуждестранни граждани се издава в рамките на 6 месеца за срок до 3 месеца. Ако размерът на инвестицията надхвърли 50 000 евро, тогава срокът се удължава до 12 месеца. Получаването на гражданство е възможно, след като живеете в страната повече от 5 години.

Post a Comment

По-нова По-стара