Web design and SEO


 

Какво е коучинг?

Коучингът е подход за развитие в работата и взаимотношенията с другите. Той може да помогне на хората да развият своите лични способности, междуличностни умения и капацитет да разбираме и да съпреживяваме другите. На свой ред това може да помогне на хората да разберат повече за собствените си предизвикателства и правят информиран избор за бъдещето си. Той може укрепва способността ви да използвате редица стилове на влияние и лидерство. Коучинг може да помогне на хората да се чувстват по-упълномощени да правят промени и да подобряват своите ефикасност.


Откъде произлиза концепцията за коучинг?

В исторически план в обществото винаги е имало „треньори“. Може да е бил градският свещеник, шаманът, старейшина (дядо, чичо) или някаква друга менторска връзка. Преди развитието на програмите за обучение на треньори, коучингът е термин, използван предимно в изкуствата (гласови треньори, драматични треньори), лека атлетика и корпоративния свят. Много мениджъри наеха външни консултанти като треньори или ментори, за да им дадат външен и безпристрастен поглед върху техния бизнес живот и да получат помощ и в личния си живот.

Сега коучингът се разглежда като ценен и удобен за широката общественост за помощ в „цялостния коучинг на живот“. Поради „официалното“ обучение, достъпно за бъдещите треньори, които идват от различни дисциплини и трудов опит, широката общественост вече може да намери личен треньор, който е добре обучен, за да им помогне в постигането на техните големи цели и желания в личните им или техния професионален живот.

Каква е философията на коучинга?

Основната философия на коучинга е, че ние, хората, разполагаме с неизмерими ресурси на енергия, мъдрост, способности и гении, които чакат да бъдат задействани. Можем да създадем живота, който искаме, по-бързо и лесно, като си партнираме с треньор, който ни помага да използваме тези ресурси, за да улесним промяната и да реализираме потенциала си.

Много от ранните психологически теории (Адлер, Юнг, Елис) и съвременни теории като позитивната психология и терапиите, насочени към решението, са предшественици на съвременния коучинг. Вместо патологията като основен фокус, тези теории се фокусират върху промяната на поведението чрез повишена информираност и избор за желани бъдещи резултати и решения на настоящите проблеми в живота, като индивидът е създател и художник на своя живот.

 

Post a Comment

По-нова По-стара