Web design and SEO
Когато решите да закупите нови тонколони, при проучването на най-точният продукт за вас, често ще се сблъсквате с термините "активни" и "пасивни" тонколони..


Какви точно са разликите между пасивните и активните високоговорители? Простата разлика e, че активните се нуждаят от захранване, а пасивните - не. Това е така, защото активните модели имат вградени усилватели, докато пасивните се нуждаят от външни усилватели. 


В тази статия ще разгледаме по-подробно разликите между пасивни тонколони и активни тонколони и ще ви помогнем да определите кой тип е подходящ за вас и вашата конкретна конфигурация.


Пасивни тонколони

Най-общо казано, пасивните високоговорители се състоят от корпус, един или повече високоговорители и пасивна кросоувър мрежа (ако има няколко високоговорителя).


Пътят на сигнала при пасивните тонколони е следния: Източника на звук пуска сигнал до предусилвателя, стига до усилвателя преминава през пасивно кросоувър устройство, намиращо се в тялото на пасивната тонколона, което вече доставя сигнала до драйвърите, които осъществяват звука.


Това означава, че не се нуждаят от захранване. Техните кросоувъри и драйвери са пасивни, като работят с пасивни електрически компоненти и електромагнетизъм. Тези високоговорители получават усилен сигнал на ниво високоговорител от свързан усилвател на мощност. Този усилвател усилва линейния сигнал от източника на звук и/или предусилвателя до сигнал на ниво говорител.


Усилвателят и пасивните високоговорители трябва да бъдат подходящо съгласувани за оптимална работа.


Активни тонколони

Активните високоговорители се състоят от корпус, един или повече високоговорители, активна кросоувър мрежа и отделен усилвател за всеки от честотните обхвати, разделени от кросоувър мрежата.


Нека видим и какъв е пътя на сигнала при активните високоговрители: Източника на звук пуска сигнал до предусилвателя, но първо стига до пасивното кросоувър устройство, което отново се намира в тялото на активната тонколона, но е преди вградения усилвател. След като достгине кросоувър устройството се разпределя към вгардените усилватели, които отговарят за различните честотни драйвъри в активните високоговорители, генерирайки звукът.


Активните високоговорители са проектирани да приемат линейни сигнали от аудиоизточника и/или предусилвателя и да ги усилват вътрешно. За усилване на сигналите от линейно ниво на входа си активният високоговорител се нуждае от захранване.


Това, което се случва в активната тонколона, е, че входният сигнал на линейно ниво първо се разделя на различни честотни ленти от активната кросоувър мрежа. След това всяка честотна лента се усилва до нивото на високоговорителя, преди да задвижи съответния драйвер (високоговорител, нискочестотен говорител и т.н.).


Активните кросоувър мрежи могат да бъдат по-добре оптимизирани за разделяне на аудиосигнала с яснота и прецизност, тъй като са по-малко загрижени за мощността. Това е така, защото те разделят сигналите на линейно ниво, които са с много по-ниска амплитуда от сигналите на ниво високоговорител.


Post a Comment

По-нова По-стара